Önskar du nånsin att du haft en egen bröllopsplanerare med dig i din ficka? Någon att ställa alla de där kluriga frågorna till. Du vet, såna frågor som dyker upp som virvelvindar genom hela planeringsprocessen? Ja, nu kan du det! Med ”Q&A 24/7” så får du e-postkontakt med en alldeles egen bröllopsplanerare.

Q&A 24/7

Med vår Digitala E-posttjänst ”Q&A 24/7” så investerar du i tillgång till vår expertis. Du kan mejla vid vilken tidpunkt som helst med funderingar, frågor, behov av feedback och input eller bara för att ventilera. Inom några timmar* så tar du emot ett personligt svar med tydliga svar, pedagogisk feedback och uppmuntran som kommer underlätta din dag och få dig att le igen. Den här tjänsten är en fantastisk möjlighet för tillgång till hög-kvalitativa råd, personligen utformad för just dig. Vänner är otroligt viktiga för att ventilera, men kunskap om bröllopsbranschen och dess göra- och icke göra från en expert kommer verkligen göra din egen planering så mycket smidigare. Genom att ha en bröllopsplanerare nära till hands så har du direkt tillgång till en objektiv person som guidar dig genom de där sakerna som du vill ska fortsätta vara privata eller hemliga, så som överraskningar och bröllopshemligheter. Vi kan till och med lova dig att det här stödet kommer underlätta alla dina bröllopsproblem och hålla dina bröllopsnerver i schack.

Tillgången till tjänsten ges så snart du fått bekräftelse på ditt köp.

Q&A 24/7

Ever wish you had a wedding planner in your pocket? Someone to ask all of those tricky questions to. You know those questions that seem to arise as whirlwinds throughout the planning process? Well now you can! With ”Q&A 24/7” you´ll get e-mail access to your own personal wedding planner.

With our Online E-mail service ”Q&A 24/7” you´ll invest in access to our wedding expertise. You can e-mail at any time with concerns, questions, need of feedback and input or just venting. Within hours you´ll receive a personal e-mail with clear answers, pedagogic feedback and encouragement that will ease your day and make that face smile again. This service is a fantastic possibility to get access to high qualitative advice, personally written for you. Friends are for sure great for venting, but getting wedding business insights from an expert will truly make your own planning run so much smoother. By having a wedding planner in hand you´ll have direct access to an impartial party that can guide you on those things you even want to stay hidden, like surprises and wedding secrets. We can even promise you that this support will ease all of your wedding hick ups and keep your planning nerves on check.

You´ll get access to the service as soon as you receive your order confirmation.